Szkoła rodzenia

Lecznica Medea realizuje bezpłatnie
program edukacji przedporodowej "Szkoła Rodzenia"
finansowany ze środków budżetowych m. st. Warszawy współpracując ze
Szkołą Rodzenia Beaty Szol
Zapisy i informacje u położnej Beaty Szol
tel. 601 234 367
mail: beata-szol@o2.pl
www.szkolarodzenia.com
Czas trwania programu 2017-2019 rok

Szkoła rodzenia